За наявними Інтернет-даними, у медзакладах області діють до 20 лікарняних кас (ЛК). Лише торік їхньою допомогою скористалися близько 40 тисяч чоловік, при цьому загальна сума наданої грошової допомоги сягнула 1,3 млн. грн. Більше чотирьох тисяч чоловік заручилися допомогою ЛК й нинішнього року, а це значить, що лікарняна каса – серйозний союзник людини перед лицем фактично не всім доступної медицини.

lkЛікарняні каси, крім допомоги у лікуванні, займаються й серйозними закупками медобладнання для лікувальних закладів. Тож нікого не здивувало, що на фоні випробуваних громадськістю районних ЛК усе більше заявляє про себе громадська організація «Лікарняна каса Рівненської області» (ЛКРО). Зважаючи на це, ми запросили до розмови районного куратора ЛКРО Олександра САВЧУКА.

– Олександре Сергійовичу, що сьогодні можна сказати про діяльність ЛКРО? Як себе зарекомендувала ця громадська організація?

– Названа вами лікарняна каса дійсно виступає як громадська організація, й основна її мета – забезпечення громадян медичними засобами та медикаментами. Зважаючи на серйозність проблем, з якими стикаються люди, які потребують лікування, особливо коли вони не можуть похвалитися багатими статками, ми намагаємося досягати поставленої перед собою гуманістичної мети через створення сприятливих умов для придбання людьми медзасобів і медикаментів. Простіше кажучи, надаємо нашим землякам можливість зібрати необхідні на випадок лікування кошти і з цією метою берегти їх на рахунку лікарняної каси. Тобто цілком здорові люди готують фінансовий резерв на випадок можливої хвороби, і на багатьох прикладах можна доводити, що людям, які дорожать здоров’ям і відповідально до нього ставляться, це подобається.

– Інакше кажучи, членам лікарняної каси, які акуратно сплачують членські внески в ЛКРО, відшкодовується вартість наданого їм для лікування медичного забезпечення. Така допомога, треба розуміти, гарантується?

– Саме так, тільки обов’язково треба знати і враховувати кілька «якщо». Вони і важливі, й суттєві, тому варто їх назвати, щоб читачі могли виробити власне ставлення до лікарняної каси і відчути наші можливості по медичному забезпеченню своїх користувачів. Цих «якщо» – п’ять:

якщо протягом року щомісяця сплачувалося по 40 гривень, то член ЛКРО отримує відшкодування на медзабезпечення, сума якого у межах 2500 гривень;

якщо протягом року щомісяця сплачувалося по 50 гривень, то член ЛКРО отримує відшкодування на медзабезпечення, сума якого у межах 2000 гривень, і право його одержання поширюється на другого члена подружжя;

якщо протягом року щомісяця сплачувалося по 50 гривень, а також додатковий внесок у розмірі 10 гривень на кожну дитину віком до 18 років, то член ЛКРО, другий член подружжя і їхні діти отримують відшкодування на медзабезпечення, сума якого у межах 3000 гривень;

якщо протягом року щомісяця сплачувалося по 100 гривень, то член ЛКРО отримує відшкодування на медзабезпечення, сума якого у межах 4000 гривень, і право його одержання поширюється на другого члена подружжя та батьків члена ЛКРО;

якщо протягом року щомісяця сплачувалося по 100 гривень, а також додатковий внесок у розмірі 10 гривень на кожну дитину віком до 18 років, то член ЛКРО і члени його сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти віком до 18 років члена ЛКРО і другого члена подружжя, включаючи й усиновлених) отримують відшкодування на медзабезпечення, сума якого у межах 6000 гривень.

– Розкажіть, будь ласка, і про те, як відбувається сплата членських внесків.

– Звичайно, внески надходять на рахунок ЛКРО. При цьому члени ЛКРО, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, організаціями і підприємцями, сплачують членські внески згідно з поданими заявами через бухгалтерії своїх установ або безпосередньо на банківські рахунки ЛКРО. Громадяни, які не працюють або перебувають на пенсії, роблять зазначену сплату через банківські установи.

– Давайте пояснимо людям суть самого терміну «відшкодування».

– Так, це суттєво. Отримавши медичну допомогу в лікувальному закладі, член ЛКРО пред’являє документи, які підтверджують потрачені ним на придбання ліків і медматеріалів кошти, і, відповідно до вказаних вище нормативів, одержує грошове відшкодування. Тобто ЛКРО бере на себе витрати на лікування у відповідності з діючими домовленостями, але ці витрати мають підтверджуватися рецептами-вимогами, реєстрами аптек, звітами лікарів-інспекторів та іншими документами. З недавнього часу асортимент послуг, що надаються ЛКРО, розширився. Це, зокрема, комп’ютерна томографія в діагностичному центрі РАМ, магніто-резонансна томографія в обласній клінічній лікарні (?), обстеження в Рівненському діагностичному центрі імені Поліщука та в лабораторії «Діла» (?). Щоб у Рівному не виникало непорозумінь, направлення на обстеження має бути завізоване представником ЛКРО в районі.

– Очевидно, при вступі в ЛКРО сплачується вступний членський внесок?

– Так, і цей внесок обов’язковий. Розмір його мінімальний – 6 гривень. Але від його сплати можуть звільнити тільки за рішенням правління ЛКРО і за наявності серйозних для цього підстав.

– А коли можна розраховувати на допомогу? Зразу після вступу в ЛКРО та сплати вступного внеску?

– Ні, таке право настає дещо пізніше: через два календарних місяці після сплати вступного та двох місячних членських внесків. Цей термін може бути й скорочений, але в особливих випадках і знову ж – за рішенням правління.

– Як я зрозумів, ЛКРО акумулює зібрані у людей кошти і тратить їх на певні потреби. Що це за потреби?

– Вони визначаються положенням і статутом ЛКРО, й у їх числі – закупівля лікувально-діагностичного обладнання та засобів медичного призначення для аптечних установ, лікувально-профілактичних закладів, юридичних і фізичних осіб на підставі укладених з ними угод. Зрозуміло, за рахунок членських внесків компенсується вартість лікування у денних стаціонарах та в стаціонарах цілодобового перебування в обласних, міських і районних лікувально-профілактичних закладах. Спрямовуються вони також і на компенсацію вартості медичного забезпечення по чеках, в умовах стаціонару, денного стаціонару у лікувально-профілактичних закладах. Така компенсація проводиться за заявою члена ЛКРО на ім’я її голови та на підставі підтверджуючих документів.

– Чи може компенсація платних медичних послуг бути вищою від суми, оговореної при вступі в ЛКРО?

– В окремих випадках правління ЛКРО приймає таке рішення. А ще треба додати, що лікар-інспектор ЛКРО контролює якість та обсяги наданої платної медичної допомоги.

– Як відомо, у вересні цього року положення ЛКРО зазнало певних змін. У чому їх суть?

– Хто ознайомився з обома варіантами положення, той відмітив, що в оновленому положенні відсутнє поняття колективного членства, а членів районних лікарняних кас прирівняли до всіх інших громадян, які бажають вступити в ЛКРО. Є ще одна суттєва деталь, на яку хочу звернути увагу. Якщо раніше розмір щомісячних членських внесків варіював у межах 25-100 гривень, а сума можливого відшкодування – у межах 1500-4000 гривень, то нині вони становлять відповідно 40-100 і 2000-6000 гривень. Тобто умови членства в ЛКРО стали чіткішими, а права членів ЛКРО поширшали.

– Похвально! Але може статися й так, що людина вирішила припинити членство в ЛКРО. Що тоді?

– У таких випадках сплачені членом ЛКРО внески повертаються йому повністю або частково. Якщо протягом останніх п’яти років членські внески сплачувалися безперервно, тобто щомісяця, то вони повертаються повністю. Коли ж частину їх, при повній сплаті, вже використано, – повертається залишок цих внесків. Оскільки старе положення втратило чинність, прошу наших земляків, які вступили в ЛКРО, взяти до уваги, що ті з них, які щомісячно сплачують по 25 гривень, відшкодування на медзабезпечення отримуватимуть до 31 грудня цього року (?), і їм варто переоформитися в ЛКРО (для цього варто звернутися до мене як представника ЛКРО в районі).

– Уявімо й таке. З якихось причин людина допускалася певних збоїв, і сплата членських внесків проводилася нерегулярно або якийсь місяць виявлявся пропущеним?

– Так чи інакше, все це – це порушення статуту ЛКРО, і в таких випадках сплачені внески членові ЛКРО не повертаються. Саме тому права й обов’язки треба добре знати, щоб обов’язки безумовно виконувати, а правами з максимальною вигодою скористатися. Зрештою, це зрозумілі, прозорі і чесні правила, спрямовані на те, щоб допомогти людині полегшити свою долю у складних, пов’язаних з одержанням медичної допомоги життєвих ситуаціях. Додаткову інформацію про ЛКРО можна одержати, зателефонувавши до мене по номеру (096) 413-29-27.

Записав Олексій ГОРОДНИЙ. Джерело - http://polissya.net